Het Steunpunt Zorg
Voor inwoners van de gemeente Oosterhoutmet vragen of meldingen over zorg

Home

Voor onafhankelijke informatie en advies naar Steunpunt Zorg

Waar kun je het beste terecht?
Je bent zorgvrager, je hebt een beperking of je bent mantelzorger en je wilt iets weten over WMO, jeugdzorg of participatiewetgeving. Je woont in Oosterhout of één van de andere Dongemond-gemeenten. Je wilt natuurlijk onafhankelijke en onbevooroordeelde informatie. Misschien wil je zelfs wel een vraag stellen of een melding doen van wat er wel of niet goed gaat. Waar kun je dan het beste terecht? Er is een simpel antwoord: dan ga je naar het Steunpunt Zorg!
Het Steunpunt Zorg, waar zit dat?

Het Steunpunt Zorg is niet zozeer een gebouw, al is er wel een concreet administratief adres in de Esdoornlaan waar de secretaris werkzaam is, maar een website. De website verzamelt alle relevante informatie over hoe in Oosterhout en omliggende gemeenten de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewetgeving geregeld is. Je kunt dus thuis vanuit je luie stoel deze informatie, inzien of opvragen. Naast info uit de eigen regiogemeenten, vind je er ook info over landelijke en wettelijke regelingen. Zo kun je bijvoorbeeld kennisnemen van de jurisprudentie in het afgelopen jaar van rechtelijke uitspraken over huishoudelijke hulp, persoonsgebonden budgetten of WMO-toekenningen. Maar je kunt er ook de rekenhulp vinden om eigen bijdragen te berekenen als je een beroep doet op de WMO. Of, om iets heel anders te noemen, je kunt uitzoeken of je, bij een verandering van thuishulporganisatie, wel dezelfde huishoudelijk hulp houdt. Zoek je het sociale wijkteam in bijvoorbeeld Dommelbergen om een aanvraag te doen? Ook die vind je via een link naar de juiste informatie. Een belangrijk onderdeel van de website is de mogelijkheid vragen te stellen of melding te doen van zaken die goed gaan of verbetering behoeven. Zo spoedig mogelijk krijgt de vrager of melder dan een antwoord of reactie.

Wie verzamelt de informatie van Het Steunpunt Zorg?
Een aantal vrijwilligers verzamelen continue informatie voor de website. Hieronder zijn mensen met kennis van de wetgeving en/of met kennis van de praktijk en natuurlijk een webmaster. Zij doen dit werk geheel onbezoldigd, maar proberen wel fondsen te werven voor het in de lucht brengen en houden van de site. Organisatorisch valt de website onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Steunpunt Zorg. Op termijn hoopt de stichting ook professionele ondersteuning te kunnen financieren.
Nieuwe vrijwilligers welkom
Het actueel en toegankelijk houden van de informatie op de site vergt veel inzet maar is leuk om te doen. Ben u iemand die kennis heeft op de genoemde aandachtsgebieden? Of heeft u veel ervaring als zorgvrager of zorgverlener? Dan doen we graag een beroep op u als vrijwilliger voor de Redactieraad. Vlot kunnen schrijven is meegenomen, maar we zijn ook blij met ‘informatieverzamelaars’. Gezamenlijk werken we aan het actualiseren en verbeteren van de website en zorgen we voor de publiciteit. Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger bij te dragen aan Steunpunt Zorg? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier.

Nieuws

Wij nemen regelmatig relevante nieuwsberichten uit de Nederlandse pers over. Vind hier alle nieuwsberichten die we hebben gepubliceerd

Jurisprudentie

Vind hier een overzicht bij van belangrijke rechtszaken op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk.

Transitie

Vind hier een uitgangspunt voor informatie over het hele transitietraject op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk.

Links

Vind hier links naar de belangrijkste sites op het gebied van transitie (jeugd, zorg, werk) op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau.

Meldpunten

Behalve ons Steunpunt Zorg Oosterhout zijn er nog andere meldpunten die voor u van belang kunnen zijn. Vind hier de belangrijkste.

Oosterhout

Vind hier een overzicht bij van belangrijke zaken op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk binnen de gemeente Oosterhout

Over ons

Vind hier meer informatie over Het Steunpunt Zorg, het bestuur, de participanten.

Contact

Vind hier het formulier waarmee u vragen kunt stellen aan het Steunpunt Zorg en melding maken van wat er goed gaat of voor verbetering vatbaar is. Het Steunpunt Zorg zal  uw vraag beantwoorden.

Varen in de mist

Conclusie
Anton Kamps

Anton Kamps

In een langer artikel komt Anton Kamps tot de volgende conclusie: De bedoeling was verbetering van de zorg door eenvoudiger en dichter bij de burgers te opereren, en daarnaast bezuiniging. De bezuiniging is al op voorhand ingecalculeerd zonder dat we op dit moment weten of die ook wordt gehaald. De vereenvoudiging moet vooral nog op gang komen. Vooralsnog klagen met name de zorgaanbieders over de groteske gevolgen van ingewikkelde aanbestedingsprocedures. De verbetering is vooral een vraagteken.

Lees het hele artikel
Bij de behandeling van de begroting 2016 sprak de gemeenteraad van Oosterhout ook over de sociale transities en over de WMO. Hoewel er geen meldingen zijn van mislukking of kwalijk tekortschieten van de gemeente Oosterhout is men toch niet helemaal gerust over de stand van zaken. Ook het college bezigde woorden als varen in de mist en moeilijk in te schatten financiële risico’s. Op het gebied van de jeugdzorg, de gevolgen van de participatiewet en ook over de consequenties van de door onze gemeente gekozen koers wat betreft de hulp bij de huishouding is nog veel onduidelijk. Af en toe kon je tussen de regels door een pleidooi horen voor het varen van een wat ruimere koers. Waarom steeds voor de zuinigste mogelijkheid kiezen? Als het geld aan juridische procedures besteed kan worden, waarom dan niet aan keuzes die een ruimere overgangsperiode mogelijk hadden gemaakt? Tegelijkertijd is er vertrouwen in wethouder en ambtenaren. Niemand twijfelt aan de inzet en aan de deskundigheid waarmee de nieuwe wetten worden toegepast. Bij de gemeenteraad en ook trouwens bij het college blijven er vragen over het functioneren van de sociale wijkteams. Zij nemen voor wat betreft de WMO en de jeugdzorg een spilfunctie in, maar er is nog te weinig zicht op hun effectiviteit en productiviteit. Wel houdt het college de vingers goed aan de pols en is er adequaat gereageerd op signalen van overbelasting door uitbreiding met twee FTE. Ook wordt er gewerkt aan een oplossing voor de merkwaardige situatie dat WMO afnemers voor een enkel uur huishoudelijke hulp een eigen bijdrage van over de 150 euro dienen te betalen. Een en ander is een gevolg van de keuze om de zorgleverancier op prestatie en niet op uurbasis af te rekenen en een gemiddelde wordt gehanteerd om de geleverde prestatie te honoreren. Dit laatste geeft nog maar eens aan dat het er op lijkt dat je eerst een paar cursussen rekenkunde en rechten gestudeerd moet hebben om compleet te kunnen volgen wat er op WMO gebied allemaal gebeurt. De bedoeling was verbetering van de zorg door eenvoudiger en dichter bij de burgers te opereren, en daarnaast bezuiniging. De bezuiniging is al op voorhand ingecalculeerd zonder dat we op dit moment weten of die ook wordt gehaald. De vereenvoudiging moet vooral nog op gang komen. Vooralsnog klagen met name de zorgaanbieders over de groteske gevolgen van ingewikkelde aanbestedingsprocedures. De verbetering is vooral een vraagteken. Anton Kamps Oosterhout, 19 november 2015

Welkom…

 

De Sociale Wijkteams in Oosterhout Noord-Brabant zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900-1621620.
Via de receptie wordt u doorverbonden met het Sociaal Wijkteam. U kunt ons ook bereiken per e-mail via: info@sociaalwijkteam.nl
Kijk ook eens op onze facebook pagina via: www.facebook.com/sociaalwijkteamoosterhout

Door hier of op  bovenstaande kaart te klikken komt u op de website van de Sociale Wijkteams Oosterhout.

 


%d bloggers liken dit: